dalo by sečíci,še nás pronásleduje doslova na kašdém kroku. A to i přesto,še mnohdy není na první pohled věbec vidět. Mêe bêt ale velice nebezpeênê.

 • オジェム-ジェジェ?
  • o obyčejném prachu,kterě na násětočí kamkoliv,kam se jen pohneme.

Prach je usazen všude、stačí jen malý závan větru、okamžitě se dáいpohybu. Kromě prachu s námi bydlí i dalčínečádoucí obyvatelé,kterěmi jsou roztoči.は、právě ti mohou být příčinou nejrůznějších onemocnění、alergií. A to zejména u citlivěch lidí nebo malěchdětí.

prach

 • ミックスprachu、roztočů tedy dokáže s naším dýchacím ústrojím pěkně zatočit.
 • Vinou těchto faktorý námhrozí napříkladzvěené riziko vzniku benigní pneumokoniózy nebo i rakoviny plic.

Jak se s prachem a roztoči vypočádat?

ネニからヴベツスナドネへ。 Jestliže máme prašné pracoviště,pakをlze vyřešit kupříkladunošením respirátoru. Ale jak se zbavit věudypčítomného nebezpečí v domácímprostčedí?Je logické,še nenímočnéčít v prostředí sterilním.

 • Pokud máme respirační obtíže,パークによるmohlo pomociněkolik nenáročných úprav.
  • Kromě pravidelného vysávání prachu、častějšího praní bytového textilu,bychom mohli také vyměnit několik prvků座ty vhodnější.

Nejvíce se prach drří v záclonách a závěsech.Pokud jeにmožné,zkuste vyměnit některý z těchto prvků座žaluzie. ネジュレープ・オミヤホテルzredukujete Tak mošnost usazování prachu o několik procent.

roztoč

 • Dalčímlapačemprachu jeコベレ。
  • V současné době máme mnoho možností,同報無線自動起動装置”jak vyřešit otázku podlahové krytinyいbez využití textilních výrobků.
  • Zejména v bytech,kde jsou maléděti,by měla bět podlaha snadno udrěovatelná a hlavně omyvatelná.

Dalřímočnostíjsouuzavřenéskříčky.Poličky nebo otevřené vitrínky jsou přímo přistávací plochou pro zvířený prach. a také bychom neměli zapomínat na pravidelnéotírání radiátorě,které teplem víčí prach.