kdyšjste byli malédtiti,tak jakmmhrámjste dávali pedednost. Já si pamatuji,še kdyš já jsem byla malédítě,tak jsem si nejraději hrála na honěnou anebo na slepou bábu. Taky jsem múla moc ráda gumu. Taky si určitě jistě pamatujete takové ty hry,které děti v dnešní době vůbec neznají. Tak napííklad, vaše dるti v dnešní dob t tebeba skákání panáka anebo skákání peses gumu by znaly. Já si myslím,še mnoho děti to uš ani nezná. Takové ty klasické hry uú asi zanikly. Nebo se Mourim A nejspíš to zaniklo jenom kv kvli že se v našem stát ro rozšíilyily počítače.

Děti si rády hrají.

Jánečíkám,še počítašje zlo. To Vúbec ne. Já abych pravdu tekla tak pro m j je počítač opravdu dleležit、, nutn.. Já totišnapošítašipracuji. A taky se piziznám,že kdyžsemi chce tak si taky na počítači dívám na anebo hraji taky nějaké hry. Go to Shark Duram na Mobilu. Mobil nemám Ani tak hlavn pro pro psaní sms anebo volání,ale taky tam čtu emaily nebo občas si zahraji taky njjakou hru,takže je to úpln id ideální,když nemám strain dělat.

Děti jsou hravé.

What are we doing? Nicméný ale taky moc ráda vzpomínám na tu dobu,kdy takováto elektronika nebyla. Jak se tahali kašeši na provázku,kdyšjste byly maléděti. Nebo takové ty slavnévelkénafukovacíhrašky. Mú se to moc líbilo a je mi z toho smutno,še uú se to nynínevyrábí. Dokonce si myslím,še takovéhračky by v dnečnídobě se uč ani neuchytili. všechny takové hry by Protože, hračky peveválcovala naše dokonalá technika, ale to což škoda. Nebo by se vámlíbilo nejvíce. Máte rádi dneční mobilní a dokonalé technickéhračky,nebo dáváte přednost klasickýmhrám a hračkám. Já si myslím, že všeho moc škodí, že i hry, mlyly btt samozejejmる rるznorodé by hračky. Já, aby dtiti si mlyly možnost zahrát více druhる, je mohly dál, dál rozvíjet v životる by které.

.